Výjezdní Den pro dětské domovy (29. 6. 2021)

Čt, 29. 7. 2021

Předposlední školní den jsme věnovali výjezdním Dnům pro dětské domovy, které zároveň byly i poslední v tomto školním roce. Zavítali jsme mezi naše mladé, pro které jsme připravili dopoledne plné her a soutěží, věnovali jsme se také tématu využití volného času. Z atmosféry bylo znatelné těšení se na letní prázdniny i přesto se většina zapojila a dopoledne jsme si užili. Budeme se těšit na další školní rok, kdy budeme pokračovat s výjezdními Dny pro dětské domovy.

Všem přeje krásné a klidné prožití letních prázdniny


Martina Klapalová