Podání stížnosti

MÁŠ NÁPAD NA ZLEPŠENÍ NAŠÍ SPOLUPRÁCE?

MÁŠ NĚJAKÉ VÝHRADY A CHCEŠ, ABY SE ŘEŠILY?

MÁŠ PRÁVO VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR.

 

KDO může stížnost/návrh na zlepšení spolupráce podat?
 • Kdokoliv (Ty, někdo ze zařízení, kde pobýváš, Tvůj zákonný zástupce…).
 • Máš právo si stěžovat či vyjádřit svůj názor na to, jak Ti spolupráce s námi vyhovuje, co bys potřeboval/a jinak, či na to, jak se k Tobě pracovníci chovají.
 • Pokud potřebuješ, můžeš požádat někoho blízkého, aby Ti se stížností či připomínkou pomohl, podal jí za Tebe, nebo Tě u toho doprovázel.
KOMU můžeš stížnost/návrh na zlepšení spolupráce podat?
 • Komukoliv z organizace (kontakty najdeš níže). Ten, komu ji sdělíš nebo předáš, ji pak pošle dál podle daných pravidel přímo tomu, kdo to bude řešit (vedoucí některého z programů, vedoucí přímé práce či přímo pan ředitel).
 • Poslat ji na tuto adresu: Salesiánský klub mládeže, Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 Praha 8.
JAK můžeš stížnost/návrh na zlepšení spolupráce podat? 
 • Můžeš sdělit, co potřebuješ, po telefonu – ten, kdo Tě vyslechne, to předá dál.
 • Můžeš poslat E-mail na některou z našich adres (kontakty najdeš opět níže).
 • Osobně komukoliv z organizace.
  • Můžeš ji donést napsanou a vhodit do schránky na stížnosti nebo poslat poštou na naši adresu (Zborovské náměstí 2018, 53002 Pardubice).
 • Pokud chceš, můžeš stížnost podat i anonymně, tak, že Tě nikdo nepozná. Jen ji sepíšeš a bez podpisu vhodíš do naší schránky na stížnosti.
SCHRÁNKA na stížnosti/návrhy na zlepšení spolupráce
 • Visí na zdi, v prvním patře budovy, na rohu před spojovacími dveřmi ke společenské místnosti.
 • Pravidelně, každé úterý, ji vybírá jeden pracovník a příp. stížnosti či návrhy na zlepšení spolupráce předává dál k řešení.
JAK dlouho to trvá?
 • Chceme, aby každá stížnost či návrh na zlepšení spolupráce byl vyřízen co nejdříve. Nejdéle to trvá 30 dnů od chvíle, kdy ji od Tebe dostaneme, či ji najdeme ve schránce. 
JAK se dozvíš výsledek?
 • Vždy Ti ho sdělíme písemně a předáme buď osobně, pošleme Ti ho poštou, nebo ho předáme tomu, kdo za Tebe stížnost podal. Pokud najdeme stížnost ve schránce anonymně, výsledek pověsíme na nástěnku, kde bude zase 30 dnů. Zde si ho můžeš nerušeně přečíst.
CO KDYŽ S VÝSLEDKEM NEJSI SPOKOJENÝ?
Můžeš to sdělit našemu panu řediteli, Aleši Kalinovi (do 30 dnů) nebo dalším institucím, které jsou našimi nadřízenými či se zabývají lidskými právy. 
Kontakty na tyto instituce jsou zde:
Salesiánský klub mládeže
Kobyliské nám. 1000/1
182 00 Praha 8
tel: 283 029 116, e-mail: sekretariat@sdb.cz
Veřejný ochránce práv (ombudsman)
Údolní 39
602 00 Brno
tel: 542 542 888, e-mail: podatelna@ochrance.cz
 
KONTAKTY na pracovníky
 
Aleš Kalina – ředitel, předseda klubu
Tel.: 739 284 308, E-mail: kalina@dozivota.cz 
 
Anežka Jeníková (roz. Moravcová) – vedoucí přímé práce, vedoucí sociální služby Doprovázení
Tel.: 731 405 545, E-mail: jenikova@dozivota.cz
 
Ivana Němcová – vedoucí programu Na vlastních nohou, sociální pracovník
Tel.: 774 545 011, E-mail: nemcova@dozivota.cz
 
Jitka Uchytilová – vedoucí programu Kurzy, sociální pracovník
Tel.: 734 698 478, E-mail: uchytilova@dozivota.cz
 
Václav Čunek – vedoucí programu Dny pro dětské domovy, sociální pracovník
Tel.: 730 552 377, E-mail: cunek@dozivota.cz
 
Michaela Formánková – sociální pracovník
Tel.: 734 433 497, E-mail: formankova@dozivota.cz
 
Gabriela Macková – odborný pracovník
Tel.: 731 594 302, E-mail: mackova@dozivota.cz
 
Martina Klapalová – sociální pracovník
Tel.: 774 545 015,  E-mail: klapalova@dozivota.cz
 
Veronika Semeráková – sociální pracovník
Tel.: 731 680 349, E-mail: semerakova@dozivota.cz
 
Andrea Šimůnková – provozní manažer
Tel.: 774 545 013, E-mail: simunkova@dozivota.cz
 
Vojtěch Peterka – propagace, web
Tel.: 774 545 012, E-mail: peterka@dozivota.cz
 

VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR JE V POŘÁDKU.