Cíle a vize

 • Poskytujeme pomoc – službu Doprovázení, která v systému péče o děti, jenž nemohou žít v rodině, schází. (Veřejný závazek ZDE)
 • Prostřednictvím Doprovázení můžeme pomoci mladým lidem po odchodu z ústavní výchovy řešit náročné, problematické a rizikové životní situace a vést subjektivně uspokojivý život.
 • Naše práce je založena na vztahu a ten musíme s klienty navázat ještě v době před odchodem z dětského domova nebo výchovného ústavu. Děje se tak v Kurzech přípravy na život.
 • Kurzy rozvíjí osobnost mladých lidí, ale i jejich schopnosti jednat v klíčových oblastech života (hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi, zneužívání návykových látek...)
 • Snažíme se tím přispět k minimalizaci negativních dopadů často patologického rodičovského přístupu a následné izolace v institucionálním zařízení ústavní výchovy na životy mladých lidí.

O co nám jde

 • Chceme být a jsme stálým místem a týmem lidí, ke kterým se mohou mladí lidé vracet a kde mají jistotu, že jsme připraveni jim podle svých sil pomoci a vytvořit jim scházející zázemí a pomoc v životě, až z dětských domovů odejdou.

Jak pracujeme

 • Kombinujeme pedagogickou, terapeutickou a sociální práci.
 • Základem naší služby je stabilní vztah založený na důvěře.
 • Náš systém aktivit stojí na dlouhodobé, individuální práci s mladými lidmi a vytváření prostoru pro jejich sebepoznání, sebepřijetí a seberozvoj.
 • Páteří naší činnosti je kombinace dvou programů: Kurzy přípravy na život a Doprovázení. Kurzy obnáší systematickou přípravu na samostatný život, Doprovázení v době pobytu mladých lidí v ústavní výchově, ale především po odchodu z ní, je terénní prací a aplikací osvojeného.
 • Pro účastníky i absolventy kurzů pořádáme několikrát v roce pobytové akce.
 • Dvakrát do roka připravujeme Dny pro dětské domovy, které mladým lidem přinášejí zábavu i poučení, jsou také příležitostí seznámit se s námi, naším zázemím a naším přístupem.
 • Systematicky spolupracujeme s několika dětskými domovy a výchovnými ústavy. Většina je z našeho bezprostředního okolí – Pardubického a Královéhradeckého kraje. Klienty máme ale i ze vzdálenějších míst, například z Velkomeziříčska.
 • Systematicky rozvíjíme spolupráci s úřady a do naší činnosti začleňujeme dobrovolníky.

Naše aktivity (programy)