Následujeme Dona Bosca

Jan Bosco (1815–1888) byl italský kněz, později zakladatel kongregace Salesiáni Dona Bosca (SDB) v katolické církvi (Don znamená v italštině kněz).

Po ukončení studia přišel do průmyslového města Turína a byl pohnut osudem opuštěných dětí a mladých lidí žijících na ulici. Začal se o ně starat a neúnavně bojovat za zlepšení jejich životních a pracovních podmínek.

Jeho výchovným cílem bylo, aby se mladí lidé stali dobrými křesťany a poctivými občany a sestavil vlastní, dodnes uznávanou výchovnou metodu – preventivní systém, založený na rozumu, laskavosti a přítomnosti duchovního rozměru ve výchově.

Už mezi jeho žáky se našli první následovníci a postupně se kongregace Salesiánů rozšířila po celém světě. Oblastí jejich působení je sociální, náboženská, kulturní, pedagogická a materiální pomoc mládeži. Salesiáni proto provozují střediska mládeže, pořádají víkendové a prázdninové akce, zřizují školy a učňovská střediska, internáty, pracují pro mládež na okraji společnosti, atd.

V roce 1876 založil Don Bosco Sdružení salesiánů spolupracovníků. Bylo určeno pro ty, kteří s ním chtěli spolupracovat na výchově mládeže, ale nerozhodli se stát řeholníky.

Zajímavé odkazy: