Pravidla soutěžní hry Labyrint

  • Pro přihlášení do soutěže je nutné správně vyplnit a odeslat přihlášku na e-mail:

peterka(at)dozivota.cz

 

  • Do soutěže se nemůže přihlásit tým, který vyhrál v předchozí hře
  • Každý tým musí být z jiného dětského domova
  • Minimální věk soutěžích by měl být 15 let, vyjímky možné po domluvě

 Jednotlivé disciplíny

1. - VĚDOMOSTI

První část hry, která je počítána na body v časovém limitu. Po spuštění stopek nastavených na 15 minut pokládá moderátor směs různorodých otázek (zeměpis, dějepis, praktické znalosti...) a na ty odpovídá nejrychleji přihlášený tým. K přihlášení na otázku slouží přihlašovací tlačítka, která jsou umístěna na jednotlivých soutěžních stolech. Okamžitě po přihlášení týmu o slovo moderátor přerušuje svůj výklad otázky (pokud není dopovězená celá) a po výzvě moderátora tým odpovídá. Za správnou odpověď je 1 bod k dobru, za špatnou je naopak bod mínusový. Po vypršení časového limitu se zobrazuje současný bodový stav hry, který se zveřejní vždy po ukončení jedné ze tří kategorií. V této části kouč nehraje.

2. - LABYDESKY

V této kategorii se soutěžící přesunou ke speciální hrací desce, zvané Labydeska. Na této ploše je z mantinelů vytvořen Labyrint, kterým je třeba provést hrací míček co možná nejvíckrát a ve správné trase. Za jednu hotovou trasu (start-cíl či naopak) náleží týmu 1 bod a účelem hry je projet míčkem trasu co nejvíckrát v daném čase 5 minut.K manipulaci s deskou jsou potřební čtyři lidé z týmu, pátý pomáhá s navigací (našeptává). Kouč v této hře funguje jako zapisovatel bodů. Body (zapsané čárky) se po skončení hry zdvojnásobí. Po vypršení pětiminutového limitu se náležité body přičtou k dosavadnímu skóre, které je poté opět zveřejněno pro lepší přehled týmů.

3. - PROVAZOVÉ BLUDIŠTĚ

Pro soutěžící tým poslední kategorie, která je čistě pohybová. Hráč se musí proplést v soustavě provazů z jednoho konce na druhý, a to v nejkratším možném čase. Na druhém konci bludiště čekají na soutěžící symbolické botičky. Ty je nutné sebrat (připevněna karabinou) a vrátit se s nimi zpět na start, kde následně může pokračovat v trase další hráč z týmu. Hráč se nesmí pohybovat po stranách bludiště, musí tedy volit cestu buď vrchem či středem sítě. Při pohybu v síti se nesmí dotknout země, stejně jako mu nesmí vypadnout botička. V případě že se tak stane, musí opustit prostor sítě a teprve potom nastupuje hráč nový (Jiný hráč tedy nesmí do sítě, dokud je v ní ten předchozí). Pro správné ukončení hry je nutné aby se vystřídali všichni hráči z týmu. Pokud se všichni prostřídají a čas ještě dovoluje sbírání dalších botiček, můžou se hráči opakovat. I zde je celková hra na čas, a to na 7 minut. Body se počítají za každou donesenou botičku na start (v časovém limitu) a po skončení hry jsou zdvojnásobeny. Začíná tým, který má zatím nejvíce bodů. To proto, že nemůže od ostatních týmů okoukat dobré cesty skrze sítě a je tudíž v nevýhodě. Po vystřídání všech tří týmů jsou opět přičteny náležité body, a zobrazí se průběžný bodový stav.

4. FINÁLOVÁ, SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNA

V závěrečné fázi hry nastupují do hry koučové, kteří hrají hru buď s Labydeskou nebo si na vlastní kůži zkusí cestu naším provazovým bludištěm.

LABYDESKA: Vyhrává ten kouč, který nejrychleji projede s míčkem celou trasu, a to sám (bez pomoci). Labydeska je položena na misce, která je umístěná na stole a desku drží ve středu, takže s ní může bez větších problémů manipulovat jeden člověk. Hra se provádí vestoje .

PROVAZOVÉ BLUDIŠTĚ: Kouč musí absolvovat cestu pro botičky a musí se s nimi dostat zpět v souladu s pravidly třetí disciplíny (přešlapy, zákaz cesty po stranách, spadlé botičky...)Vyhrává kouč s nejrychlejším časem.

Soutěžící si na svého kouče mohou před samotnou disciplínou vsadit libovolný počet svých získaných bodů a případně tak změnit průběh hry. I tým který má nejméně bodů se může dostat na první místo!

VÝHRA

Po krátké pauze a sečtení bodů dochází k vyhlášení výsledků. Všechny týmy obdrží ceny ve formě sladkostí pro celý tým. Množství cen samozřejmě odpovídá umístění. Pouze tým umístěn na prvním místě získává sladkostí nejméně, protože dostává šek na hlavní cenu dle svého výběru, která může dosáhnout až 4000 kč. O detailech předání ceny se potom náš kolektiv domluví s koučem vítězného týmu.