Vyúčtování veřejné sbírky

Dne 3.5.2012 nám bylo doručeno oznámení o kontrole a schválení konečného vyúčtování veřejné sbírky konané CENTREM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže pod č.j. KrÚ 22281, Sp.zn: SpKrÚ 21670/2009 OOPKZÚ OVV. Doba trvání sbírky byla od 24.4.2009 do 24.4.2012.


Na základě předloženého konečného vyúčtování bylo zjištěno a doloženo, že:

 

  • hrubý výtěžek sbírky dosáhl částky 61 767,52 Kč
  • čistý výtěžek sbírky dosáhl částky 60 076,52 Kč
  • skutečné náklady na konání sbírky byly 1 691,- Kč


Výtěžek sbírky byl v celkové výši 60 076,52 Kč použit v souladu s účelem sbírky na podporu programů realizovaných v rámci projektu organizace („Na cestě do života“ – podpora a doprovázení mladých lidí z dětských domovů) – krytí jejich provozních nákladů včetně nezbytné administrativy s tím spojené.