Sociální služba Sociální rehabilitace Doprovázení

Základní informace o programu

Program Doprovázení je od roku 2013 zaregistrován jako sociální služba. Stojí na individuální práci s klientem ve věku od 14 – do 35 let. S mladými lidmi, kteří do programu vstupují, budujeme vzájemnou důvěru, pomáháme jim s pochopením vlastních potřeb a jejich rozumným naplňováním, s řešením konkrétních problémů ve škole, na pracovišti nebo v místě, kde žijí. Klienti mohou přijet za námi do centra, nebo je navštěvujeme v jejich přirozeném prostředí. Podpora je tedy poskytována ambulantní i terénní formou.

 

 

S čím můžeme pomoci?

Mladým lidem pomáháme rozvíjet se tak, aby mohli žít plnohodnotný život: aby si věřili, rozuměli svému životnímu příběhu, žili bez konfliktu se společností, uměli se se svým okolím domluvit, uměli uplatňovat svá práva a plnit si své povinnosti. Je-li třeba, pomáháme v komunikaci s vychovateli, školou, pracovníky OSPOD, zaměstnavatelem, úřady, ale i rodinnými příslušníky a partnery - tak, aby služba mohla sloužit opravdu efektivně. Pomáháme také samozřejmě v řešení nejrůznějších praktických otázek (více ve Veřejném závazku).

S čím mohou klienti počítat?

Podpora se uskutečňuje na základě kontaktů a intervencí: telefonicky, mailem, přes Facebook, osobními setkáními, a také prostřednictvím kurzů, jejichž účastníky někteří tito mladí lidé jsou. Spolu s jednotlivými klienty vypracováváme jejich osobní plány, na základě kterých spolupracujeme na dosažení vytyčených cílů. Můžeme pak společně zažívat radost z toho, co se nám podařilo či si naopak uvědomit, jakým směrem je třeba napřít síly.

 

Tím, jak mezi námi roste vzájemná důvěra, otevírají se další oblasti, na kterých můžeme společně pracovat: reálnější náhled na osobní situaci, zvládaní vlastního života či bezprostřední příprava na něj a získávání k tomu potřebných kompetencí.

Vhodné je využít službu Doprovázení ještě v dostatečně dlouhé době před vlastním osamostatněním. Klient se na toto převzetí zodpovědnosti může lépe připravit a může se později ve vlastním životě opřít o časem prověřený vztah důvěry s doprovázejícím.

 

Vedoucí programu:

 

Mgr. Anežka Jeníková

 

jenikova(at)dozivota.cz

 

731 405 545


Veřejný závazek ZDE