Veřejný závazek - Sociální rehabilitace Doprovázení

Poslání:
Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.

Cíle:

Mladý člověk:

 • má legální příjem financí,
 • má kde bydlet a co jíst,
 • dbá o své zdraví,
 • získá a udrží práci,
 • umí hospodařit s penězi a vést domácnost,
 • navazuje a udržuje bezpečné vztahy (partnerské, rodinné, přátelské, pracovní…),
 • zvládá být dobrým rodičem,
 • začleňuje se do zdravě fungujících sociálních skupin,
 • smysluplně tráví volný čas,
 • má odpovídající vzdělání a má zájem dále se něčemu učit,
 • rozvíjí svou osobnost (komunikace, zvládání emocí, hranice ve vztazích, kritické myšlení, vědomí vlastní hodnoty, smysl života, víra…),
 • chová se zodpovědně vůči sobě i svému okolí,
 • má realistický náhled na svět.


Cílová skupina:

Mladí lidé ve věku 14 – 35 let z Pardubického a Královéhradeckého kraje, kteří:

 • prožili část života v ústavní výchově či v pěstounské péči
 • nebo žijí aktuálně v rodině a jsou ohroženi odebráním.

Komu službu neposkytujeme:

 • Zájemci, jehož psychický stav či zdravotní hendikep dlouhodobě znemožňuje orientaci v průběhu poskytování služby a potřebnou komunikaci s pracovníkem (např. dlouhodobě neléčené psychické onemocnění či mentální hendikep).
 • Zájemci akutně intoxikovanému alkoholem či jinými návykovými látkami.


Principy služby:

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – přijímáme a respektujeme mladého člověka jako jedinečnou bytost s vlastním životním příběhem.
 • DLOUHODOBOST – dle potřeb mladého člověka jsme připraveni doprovázet ho i v delším časovém období jeho životní cesty.
 • DISKRÉTNOST – citlivě přistupujeme k osobním údajům a příběhu mladého člověka s ohledem na platné zákony.
 • REALISTICKÝ PŘÍSTUP – při práci na dosažení cílů mladého člověka zohledňujeme jeho reálné možnosti a schopnosti.
 • CELOSTNÍ PŘÍSTUP – při práci s mladým člověkem považujeme za důležité rozvíjet jeho osobnost v oblasti tělesné, duševní, sociální i duchovní.
 • SPOLUPRÁCE – v rámci řešení situace s mladým člověkem jsme nastaveni k součinnosti v týmu i s dalšími jednotlivci a organizacemi.
 • PRUŽNOST – operativně reagujeme na měnící se potřeby a životní situace mladého člověka.
 • BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ – navazujeme s mladým člověkem vztah založený na vzájemné důvěře, vytváříme zázemí pro otevřenost, podporu a pomoc.

Kapacita služby je 55 klientů.

Služba je poskytována bezplatně.

 

Kontakt naleznete ZDE