Kurzy přípravy na život

 

AKTUÁLNĚ: Termíny pro školní rok 2021/2022

 

Základní kurz 1

1.–3. 10. 2021
5.–7. 11. 2021
3.–5. 12. 2021
7.–9. 1. 2022
18.–20. 2. 2022
25.–27. 3. 2022
13.–15. 5. 2022

Základní kurz 2

24.–26. 9. 2021
12.–14. 11. 2021
10.–12. 12. 2021
28.–30. 1. 2022
11.–13.  3. 2022
8.–10. 4. 2022
6.–8. 5. 2022Přihláška na školní rok 2021/2022

PDF            DOC

Prohlášení o zdravotním stavu (DOC)

 

Letáček pro zájemce (PDF)Základní informace o programu


Program zahrnuje tyto aktivity:

 • Kurzy přípravy pro život
 • pobytové akce (např. o svátcích, prázdninách, apod.)
 • brigády

Cílem Kurzů přípravy na život je pomoci mladým lidem lépe se připravit na život na vlastních nohou a vytvořit stálou bezpečnou skupinu, kde navazujeme hlubší vztahy. Program funguje jako socioterapeutická skupina, na které se učíme zvládat sociální i praktické dovednosti. V době relaxace máme možnost zažít plno hezkých chvil na různých výletech, ve sportu, při tanci a různých hrách, apod. Mladí lidé získávají povědomí, že jsme pro ně místem, ke kterému se v budoucnosti mohou vztahovat.

„Prekurzy“ nabízíme v období, kdy z kapacitních důvodů nejsme schopni otevřít nový kurz. Noví zájemci o účast na našich kurzech se mohou alespoň jednorázově seznámit s našimi lektory a naším způsobem práce. V  dalším roce pak mají jasnější představu o průběhu Kurzů přípravy na život a k čemu se na nich v budoucnu svojí účastí zavazují.
Pobytové akce a brigády pak vhodným způsobem dané kurzy doplňují. Slouží ke smysluplnému trávení volného času a podpoře dovedností, které jsou dány charakterem té které konkrétní akce (např. povahou svátku, zaměřením brigády na nácvik potřebných dovedností, apod.)Více informací ke Kurzům přípravy na život
Snažíme se náplň kurzů vyvažovat tak, aby byla pro mladé lidi přitažlivá a zároveň co nejvíce užitečná. Opakovaně se věnujeme základním tématům, která kombinujeme se zážitkovými aktivitami, sdílením ve skupině, přednáškami, prezentacemi, praktickými bloky, videotréninkem, nácviky komunikace apod. Zveme nejrůznější hosty – ať už z řad odborníků nebo lidí, kteří něco v životě dokázali či museli něco překonat.
Obsah kurzů „šijeme na míru“ jednotlivým účastníkům. Reagujeme také na změny ve společnosti a sociální situaci mladých lidí (např. stále aktuální rizika zadlužení, práce na černo, apod.). Jednotlivé bloky na sebe navazují. Zohledňujeme i skutečnost, že řada našich klientů zažila rané trauma. Díky tomu musí žít s různými znevýhodněními a my se snažíme zohledňovat specifické přístupy k nim.

Témata kurzů
 • zdravé sebevědomí
 • komunikační dovednosti v nejrůznějších situacích
 • poznání svých silných a slabých stránek
 • posilování vlastní vůle
 • řešení náročných životních situací
 • vztahy, partnerství, rodičovství a péče o dítě
 • získávání a udržení zaměstnání (životopis, přijímací pohovor)
 • závislosti, jak jim čelit
 • hospodaření
 • systém sociální podpory
 • vyhledávání podstatných informací
 • a další...

Provázanost programu Kurzy s dalšími programy Centra Don Bosco
Na vedení programu Kurzy se vždy podílejí pracovníci programů Sociální rehabilitace Doprovázení a Na vlastních nohou. Program Kurzy může být často „prvním krůčkem“ i do těchto programů, které našim klientům nabízíme. Ty jsou již zaměřeny na individuální a diskrétní práci s mladými lidmi a mnohem konkrétněji je dokáží podpořit v jejich problémech, obavách, ale i ve zdařilých krocích, apod.

 

Vedoucí programu:

 

Mgr. Jitka Uchytilová

 

uchytilova(at)dozivota.cz

 

774 545 015