Naše poslání

  • Pomáháme mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. Doprovázíme je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.
  • Jsme lidským zázemím, kde mohou sdílet své starosti, problémy i úspěchy tak, aby postupně svůj život zvládali sami.
  • Nabízíme osvědčené programy, které jsou vzájemně provázané. Z nich je možné vybrat si tak, aby byly co nejvíce prospěšné těm, pro které tu jsme.

6. Víkend Pokračovacího kurzu II. (3. 5-5. 5. 2019)

Čt, 16. 5. 2019

Máme za sebou další vydatný víkend s mladými dospělými ze zařízení. Stále zjišťujeme, že se od nich máme co učit. Vyplácí se nám trpělivost, humor, naděje a zároveň dodržování stanovených pravidel za jakýchkoliv okolností či změn. Jako průvodci si vyprošujeme požehnání umět mladé posílit v důvěře ke kořenům a v odvaze používat správně i svá křídla.

6. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU I (26. – 28.4.2019)

Pá, 3. 5. 2019

Máme za sebou předposlední víkend našeho kurzu v tomto školním roce. Pozornost jsme zaměřili na další oblast týkající se samostatného života, a to na instituce, se kterými se naši mladí budou setkávat a kde budou jednat o svých záležitostech. V rámci jedné z aktivit mohli účastníci po skupinkách navštívit nasimulovaný úřad práce – oddělení zprostředkování zaměstnání a oddělení sociálních dávek, dále poštu a zdravotní pojišťovnu. Zde všude měli možnost načerpat základní informace o tom, k čemu jim dané pracoviště může v životě být.

5. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU II (5. - 7. 4. 2019)

Pá, 12. 4. 2019

Máme za sebou další víkend pokračovacího kurzu II. V pátek jsme se přivítali a povídali si o našich zážitcích z uplynulého měsíce, během kterého jsme se neviděli. Naše sobotní dopoledne bylo strávené nad tématem "závislost". Bavili jsme se o rizicích užívání drog, jak tomu předcházet a jak drogově závislým pomoci. Zhlédli jsme krátký dokument a diskutovali jsme o různých závislostech. Také jsme ve skupině hovořili o půjčkách. Chtěli jsme nastínit, jak to s půjčkami funguje. Odpoledne jsme se vydali do nedalekého Strádova.

Dny pro dětské domovy (23. 3 .2019)

Út, 2. 4. 2019
340 dní pod africkým sluncem
 
Všichni, kteří tentokráte přijeli na Dny pro dětské domovy, se mohli přenést téměř na 340 minut do Angoly. Bylo to především díky zajímavému vyprávění, fotkám…  Aničky A., která jako salesiánská dobrovolnice prožila pod africkým sluncem skoro celý rok.  Hned poté se každý mohl přihlásit do „angolského workshopu“.

Staňte se našimi Host(itel)y

Čt, 21. 3. 2019

Zveme Vás na autorské čtení o hostitelské péči pro děti z dětských domovů. Tuto akce pořádá svitavská organizace Děti patří domů, z. s.
Akce se uskuteční 28. 3. od 18:00 v sále Centra Kosatec (Sladkovského 2824) v Pardubicích.
Centrum Don Bosco je spolupořadatelem této akce, v rámci večera vystoupí i náš kolega Jirka Křemeček.
Přijďte s námi strávit večer.

5. VÍKEND POKRAČOVACÍHO KURZU I (15. – 17. 3. 2019)

Čt, 21. 3. 2019

Neuvěřitelně rychle to uteklo, i když možná to bylo tím, že od posledního kurzu uplynuly pouze tři týdny…
V rámci programu jsme se zaměřili na téma BYDLENÍ. Začali jsme jakousi soutěží, kdo vymyslí nejvíce možností, kde lze bydlet (byl jich plný flipchartový papír, ale běžně by člověk ve spoustě z nich asi pobýval jen nerad). Následně jsme se zamysleli nad jednotlivými typy: dům na půli cesty, ubytovna, byt a dům, kde se to dělilo na pronajatý a vlastní. Dotkli jsme se toho, za co všechno se platí.

Návštěva z USA

Po, 18. 3. 2019
Ve dnech 12. – 13. 3. navštívila naši organizaci Dr. Andrea Nesmith z University of  St. Thomas (Minnesota, USA), která v současné době pobývá v ČR na stáži na Ostravské univerzitě. Dr. Nesmith si vybrala naši organizaci a přijela zmapovat naši práci. Jedná se o součást jejího výzkumu, který realizuje v ČR na téma mladých lidí odcházejících z náhradních forem péče do samostatného života.

Spolupráce s Univerzitou Pardubice

Ne, 17. 3. 2019

V úterý 12. 3. jsme podepsali memorandum o spolupráci s Filosofickou fakultou Univerzity Pardubice. Na čem budeme do budoucna spolupracovat? Témat je celá řada, určitě se jedná zejména o možnosti stáží studentů v naší organizaci, prezentaci naší práce v rámci výuky na univerzitě, spolupráce na zpracování diplomových prací studentů i v rámci výzkumných projektů pedagogů univerzity.

Formační setkání pro dobrovolníky a spolupracovníky (10. 3. 2019)

Ne, 17. 3. 2019

V neděli proběhlo po delší době setkání dobrovolníků a spolupracovníků Centra Don Bosco. Přes poměrně komorní účast jsme strávili příjemný čas, kde jsme mohli posdílet, čím kdo žije, představit novinky u nás v organizaci, příběhy z praxe a zamyslet se, co může kdo z nás mladým sám za sebe nabídnout. Znovu jsme si uvědomili, jak jsme vděční za každého, kdo přikládá ruku ke společnému dílu doprovázení našich mladých. Vážíme si toho a přejeme Vám všem, abyste nejen „dávali“, ale také si z toho něco „odnášeli“!

Setkání s pěstouny v organizaci DaR (9. 3. 2019)

Ne, 17. 3. 2019

V sobotu 9. března jsme se vypravily s kolegyní Gábinou na vzdělávání pěstounů v organizaci DaR, a tak dostaly příležitost představit naši činnost. Kromě prezentace našeho poslání a hlavních programů Kurzů přípravy na život a Doprovázení jsme se dotkly mnohých zkušeností z praxe spolupráce s dospívajícími a mladými dospělými.

Syndikovat obsah