2.Víkend Pokračovacího kurzu II 27. - 29. 11. 2015

So, 5. 12. 2015

Máme za sebou druhý hezky prožitý kurz. V pátek jsme se věnovali vzájemnému seznamování, neboť do naší skupiny přibyly nové tváře. Představili jsme si téma, které nás bude víkendem provázet – timemanagement, neboli hospodaření s časem a energií.  Seznámili jsme se s grafem, kam jsme průběžně během kurzu zaznamenávali naši energii.
V sobotu dopoledne jsme si v rámci jedné z aktivit naplánovali pomyslný víkend se všemi činnostmi, které preferujeme nebo bychom chtěli prožít. Zamysleli jsme se také nad důležitostí/nedůležitostí a naléhavostí/nenaléhavostí vybraných aktivit. Odpoledne nám počasí přálo, takže jsme vyrazili na výlet na zříceninu hradu Žumberk a prozkoumat blízké okolí. Po provětrání nás čekal minikoncert v místní kapli, kde jsme za hudebního doprovodu 2 účastnic strávili klidnou chvilku. Poté někteří z nás tvořili obálky na společné tablo, ostatní společně hráli hry. Den jsme zakončili promítnutím zajímavého filmu Gran Torino.
Neděli jsme zahájili povídáním o filmu, který v nás zanechal velký dojem. Poté se nám naskytla jedinečná příležitost navštívit křtiny Anežky, nedávno narozené dcery našeho kolegy Vojty. Pro většinu z nás to byly první křtiny, které jsme zažili. Program jsme zakončili přijetím nových členů do skupiny, vyhodnocením grafu energie a zhodnocením uplynulých dvou dnů. Rozešli jsme se v dobré náladě. Těšíme se na další víkendové setkání, kde nás čekají nové společné zážitky.

Bára Novotná, Anežka Moravcová

 

Fotky z akce naleznete ZDE