Náš projekt v současné době podporují:

 

S DĚTMI HRAVĚ ANEB CO AMOS NEVYMYSLEL
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016493

 

 

PARDUBICKÝ KRAJ

 

 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

 

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

 

MĚSTO PARDUBICE

 

 

NADACE J&T

 

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ

 

 

Nadace Jistota

 

 

REALTIME TECHNOLOGIES

NADAČNÍ FOND ALBERT

 

 

7commodities

 

 

2VV

 

 

Nedcon

 

 

ČSOB Pojišťovna
Potravinová Banka Pardubice

Burza filantropie

 

 

ComArr - Informační technologie
SPOLUPRACUJEME:  

 

 

SALESIÁNI DONA BOSCA

KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA

 

Mimo těchto velkých přispěvatelů bychom rádi zmínili i množství individuálních dárců, kteří nás dle svých možností podporují ať již jednorázově  či  v  průběhu  celého  roku  a  to  nejen finančně, ale i materiálně nebo formou dobrovolnické pomoci. Velice si této pomoci vážíme. Mimo vlastní materiální přínos je i důležitou morální podporou s důležitým poselstvím – že na to nejsme sami.