Program Na vlastních nohou

Základní informace o programu

Program Na vlastních nohou vhodně doplňuje sociální službu Doprovázení. Podporuje individuálně ty mladé lidi, kteří začínají žít samostatně. Často již mají vlastní domácnost či založili vlastní rodinu. Nechtějí či nepotřebují být v pravidelném kontaktu, tak, jak je to vhodné u programu sociální služby Doprovázení, přesto o kontakt stojí. Rádi se přijdou pochlubit s tím, co se jim v životě podařilo a můžeme tak společně ocenit a posílit jejich zdařilé kroky. Mohou se také poradit, když si s něčím nevědí rady nebo mají nějaké trápení. Mají-li klienti zájem a my volnou kapacitu, je možné je na potřebné období zařadit do programu sociální služby. V rámci programu Na vlastních nohou se více setkáváme s rodinnými příslušníky klientů (partneři, děti). Jejich důvěry si velmi vážíme. Díky ní se nám daří smysluplně nastavovat spolupráci a konkrétní pomoc.

S čím můžeme pomoci?
Program Na vlastních nohou pomáhá našim klientům v podobných oblastech jako sociální služba Doprovázení. Tento program je charakteristický tím, že nás klienti již tolik nepotřebují a většinou leccos zvládají sami. Díky kontaktům s námi mají určité „jištění“. Stane se, že si v některých oblastech neví rady nebo udělají chybu a hledají způsob, jak ji napravit. Pomáháme řešit jejich osobní problémy, potíže v partnerském či mezilidském soužití, výchovu dětí – není snadné to zvládnout, když jim samotným v dětství chyběly pozitivní vzory. Podporujeme naše klienty i v praktických záležitostech, jako je zaměstnání, bydlení, nastavení osobního či rodinného rozpočtu, případně oddlužení, pomoc v právních úkonech, v jednání s úřady, apod. Podpora může být  poskytnuta formou  jednorázové  intervence nebo i  intenzivní  spoluprací – po takovou dobu, než je situace zdárně vyřešena. S klienty se setkáváme u nás v prostorách CDB nebo je navštěvujeme  v jejich přirozeném prostředí.
S čím mohou klienti počítat?
Velká část našich klientů nemá v dospělém životě dlouhodobé stabilní lidské zázemí. Sami o podporu z různých důvodů  požádat neumí.  Vždy respektujeme dobrovolné rozhodnutí klientů ke spolupráci. Kontakt udržujeme  prostřednictvím  osobních setkání, návštěv v rodinách, přes e- mail, Facebook, telefon, doprovod na úřad, narozeninová přání či pozvánky na různé akce, mezi něž patří např. i setkání „Absolventů“.

Setkání „Absolventů“
Tato setkání jsou součástí programu Na vlastních nohou. Jde o víkendová setkání, která pořádáme zpravidla třikrát v roce. Klienti programu Na vlastních nohou či bývalí účastníci programů CDB na ně mohou přijet po domluvě i se svými partnery, případně dětmi. Mají zde jistotu, že se setkají s pracovníky, které znají a kteří o ně mají zájem. Mohou si navzájem vyměnit vlastní životní zkušenosti, přepnout z každodenní rutiny, vzájemně se podpořit a poučit, v případě potřeby využít naše znalosti. Dle aktuální situace se snažíme našim hostům a jejich potřebám přizpůsobit program (např. pozveme takové lektory, kteří mohou být hostům nejvíce užiteční). Toto setkání je jedinečným prostorem, kdy je možné požádat o pomoc nebo „jen tak“ přijít na návštěvu.

Vedoucí programu:

 

Bc. Ivana Němcová

 

nemcova(at)dozivota.cz

 

774 545 011

Aktivity projektu NA VLASTNÍCH NOHOU jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.