10 let činnosti CENTRA DON BOSCO SKM

Začátek naší činnosti sahá až do roku 1995, kdy salesián a budoucí zakladatel projektu – Jiří Křemeček – připravoval první prázdninové pobyty pro děti z ústavní výchovy. Díky evropským fondům se spolu se svými kolegy těmto dětem v roce 2005 začal věnovat systematicky.

Ohlédněme se alespoň za některými momenty, které se v uplynulých deseti letech odehrály:

 

2005

 • vznik Salesiánského klubu mládeže – Na cestě do života
 • pilotní projekt Kurzy přípravy na život
 • první cesty za bývalými účastníky kurzů po jejich odchodu z dětských domovů: základ dnešního Doprovázení
 • setkávání dobrovolníků, kteří nám pomáhají 

2006

 • dokončení multifunkčního centra
 • první Den pro dětské domovy
 • start nového  běhu kurzů pro Pardubický kraj


 

2007

 • zahájení provozu „zelené linky“ – bezplatné telefonní spojení pro naše klienty
 • stále více návštěv klientů v jejich přirozeném prostředí
 • Otevřený klub


 

2008

 • otevřený Filmový klub pro DD i veřejnost
 • první Rada do života
 • první Setkání pro absolventy
 • letní tábor pro účastníky kurzů – zaměřený na praktické dovednosti
 • zahájení skupinová arteterapie

Výroční zpráva 

2009

 • první dobrovolníci vzešlí z řad účastníků Kurzů přípravy na život
 • natáčení filmových dokumentů o zajímavých profesích (prezentováno na Dnech pro dětské domovy)
 • premiéra pohádky Potůček a Temné jezero knížete Vodomora (vystupují  v ní také děti z dětských domovů) 

2010

Výroční zpráva 

2011

 • změna názvu na CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže
 • změna loga na naše současné
 • vyšlo první číslo informačního Bulletinu, který je určen pro naše příznivce a vychází 2x ročně
 • uzavření prvních smluv o partnerství s dětskými domovy

Výroční zpráva 

2012

 • v rámci projektu Mládež v akci jsme natočili 6 dokumentů o profesích, na kterých se podíleli naši mladí klienti
 • čtyřem našim klientům jsme zprostředkovali letní placenou brigádu, na které byli doprovázeni a mohli získat cenné zpětné vazby
 • poprvé jsme se zúčastnili Burzy filantropie (úspěšně)

Výroční zpráva 

2013

 • od 1.1.2013 jsme zaregistrovali Doprovázení jako sociální službu Sociální rehabilitace
 • spustili jsme program „Na vlastních nohou“, který je určen těm, kteří se snaží zvládat svůj život sami
 • spolupráce s organizací MAVO na projektu „Získej práci, co tě baví“, díky němuž řada klientů získala zaměstnání na řádnou pracovní smlouvu
 • o našich kurzech natáčela Česká televize a účastnili jsme se diskuzního pořadu o problematice našich klientů v TV Noe
 • uspěli jsme na Burze filantropie s projektem, který velmi výrazně podpořil dva naše klienty
 • 3 naši dobrovolníci byli oceněni na Galavečeru dobrovolníků v rámci Pardubického kraje
 • poprvé jsme uspořádali vánoční koncert skupiny Oboroh

Výroční zpráva

  

2014

 • rozšířili jsme „poslání“ organizace o pěstounské a ohrožené rodiny – „Doprovázíme mladé lidí z dětských domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin na jejich cestě do samostatného života.“ 
 • úspěšně jsme prošli čtyřmi kontrolami a inspekcí
 • na Burze filantropie jsme pro naše klienty získali 4 kola pro jejich cesty do práce

 

Oslavy desátého výročí založení CDB (článek + fotky)

 

Krátký dokument o naší činnosti (Děkujeme tvůrci Josefu Pelikovskému):